Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » Cấu hình DHCP Server trên Router Cisco
Hỗ Trợ Trực Tuyến

skype
Liên hệ

Công ty TNHH Giải Pháp Mạng Xanh
Lầu 4, Khu B. Tòa nhà Indochina Park, 04 Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (+84) 08.39311331
Email: support@greennet.vn

Quảng cáo

Cấu hình DHCP Server trên Router Cisco

  

1.Giới thiệu giao thức DHCP:

- Dịch vụ DHCP làm giảm bớt công việc quản trị mạng thông qua việc hạn chế bớt công việc gán hoặc thay đổi địa chỉ IP cho các clients. DHCP cũng lấy lại những địa chỉ IP không còn được sử dụng nếu thời hạn thuê bao IP của các clients đã hết hạn và không được đăng ký mới trở lại. Những địa chỉ này sau đó có thể cấp phát cho các clients khác. DHCP cũng dễ dàng đánh số lại nếu ISP có sự thay đổi.

-Quá trình cấp phát IP cho client được thực hiện qua các bước sau: 

1.Client phải được cấu hình ở chể độ nhận ip động từ DHCP server, đầu tiên Client sẽ gởi gói DHCPDISCOVER dưới dạng broadcast trên mạng của mình để yêu cầu DHCP server cấp phát IP

2.DHCP server khi nhận được gói DHCPDISCOVER sẽ tìm 1 ip chưa được sử dụng trong range IP cấp phát của mình để cấp phát cho Client thông qua gói DHCPOFFER gởi unicast

3.Client khi nhận được DHCPOFFER sẽ đánh giá tất cả các DHCPOFFER nhận được trong trường hợp có nhiều DHCP Server và sẽ yêu cầu một trong những DHCP cấp phát IP này cho mình thông qua gói DHCPREQUEST (thông thường Client sẽ gởi yêu cầu này đến DHCP Server nhận được DHCPOFFER đầu tiên)

4.DHCP server đồng ý cấp IP cho client thông qua gói unicast DHCPACK 

-Bốn yếu tố cơ bản mà 1 DHCP thông thường cấp phát cho Client

• IP address

• Gateway

• Subnet mask

• DNS server 

II. Mô hình

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-02

III. Mục tiêu của bài lab

1. Cấu hình khởi tạo cho các thiết bị mạng, cấu hình các interface của router

Đặt tên thiết bị.

Cấu hình banner motd

Cấu hình password cho console, telnet, Privileged, enable password, mã hóa mật khẩu file cấu hình.

Cấu hình địa chỉ IP

Cấu hình description

Cấu hình enable các interface 

2. Cấu hình DHCP Server.

3. Đứng trên Client xin cấp phát địa chỉ IP từ DHCP Server, và kiểm tra ping từ máy Client BKNP-WRK-01 tới máy Client BKNP-WRK-02

4. Đứng trên DHCP Server kiểm tra những IP đã được cấp phát. 

IV. Cấu hình chi tiết

*Cấu hình trên R1

- Cấu hình đặt tên thiết bị

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#

- Cấu hình Banner motd

R1(config)#banner motd “BACHKHOA-NPOWER”

- Cấu hình console

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#loggin synchronous

R1(config-line)#exit

- Cấu hình telnet

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

- Cấu hình password privileged

R1(config)#enable secret bachkhoa-npower

- Cấu hình enable password

R1(config)#enable password cisco123

- Cấu hình mã hóa mật khẩu trong file cấu hình

R1(config)#service password-encryption

- Cấu hình các interface của route

R1(config)#interface fastEthernet 0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#description “R1 Connection to SW1″

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

2. Cấu hình DHCP Server.

R1(config)#ip dhcp pool BKNP

R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

R1(dhcp-config)#dns-server 208.67.222.222

R1(dhcp-config)#exit

R1(config)#

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

R1(config)#exit

R1#

3. Đứng trên Client xin cấp phát địa chỉ IP từ DHCP Server, và kiểm tra ping từ máy Client BKNP-WRK-01 tới máy Client BKNP-WRK-02

*Đứng trên máy Client: BKN-WRK-01

- Nhấp chuột phải vào My Network Places -> chọn Properties

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-04

- Nhấp chuột phải chọn Local Area Connection -> chọn Properties

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-06

- Chọn “Internet Protocol (TCP/IP)” -> chọn Properties

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-08

- Tại “Internet Protocol (TCP/IP)” -> chọn “Obtain an IP address automatically” và “Obtain DNS server address automatically” -> chọn OK

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-09

- Vào Start -> chọn Run -> gõ CMD -> chọn OK

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-08

- Gõ lệnh: ipconfig /release và lệnh ipconfig /renew

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-09

- IP được cấp phát là: 192.168.1.12

*Đứng trên máy Client: BKN-WRK-02

- Nhấp chuột phải vào My Network Places -> chọn Properties

greennet.vn-2cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-10

- Nhấp chuột phải chọn Local Area Connection -> chọn Properties

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-013

 - Chọn “Internet Protocol (TCP/IP)” -> chọn Properties

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-11

- Tại “Internet Protocol (TCP/IP)” -> chọn “Obtain an IP address automatically” và “Obtain DNS server address automatically” -> chọn OK

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-17

 - Vào Start -> chọn Run -> gõ CMD -> chọn OK

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-18

 - Gõ lệnh: ipconfig /release và lệnh ipconfig /renew

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-19

 

- IP được cấp phát là: 192.168.1.13

- Kiểm tra ping từ máy client BKNP-WRK-02 tới máy client BKNP-WRK-01

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-20

 

- Kiểm tra ping từ máy client BKNP-WRK-01 tới máy client BKNP-WRK-02

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-16

4. Đứng trên R1 (DHCP Server) kiểm tra những IP đã được cấp phát.

greennet.vn-cau-hinh-dhcp-server-tren-router-cisco-17

http://greennet.vn